Brian reads a newpeper/newspeper/newspaper every day.

ציון 0/0 (0%)

Brian reads a __ every day. a. newpeper b. newspeper c. newspaper

חינם חידונים כל יום

Justlearn יוצר מאות חידונים מדי חודש. כל חידון נעשה בשבילך ללמוד אנגלית בצורה המודרנית. כל אדם יכול לבדוק את רמת האנגלית שלהם באמצעות החומר שלנו בחינם. קהילת ג'אסטלארן מברכת על כל חבר חדש.

מאות מדריכים ומורים מוכנים לתת שיעורים פרטיים. השיעורים מותאמים לרמתך ולסגנון הלמידה שלך. המורה מסייע לך להשתמש בווידאו צ'אט. נסה את הכיתה Justlearn וניסיון למידה אישית.

הצג מורים ומורים לאנגלית